Universitari Per Fi!

L'espai dels estudiants de la UPF per als estudiants de secundària


Deixa un comentari

Estudiar Dret a l’estranger és possible a la UPF

Puc marxar a estudiar Dret a l’estranger?
La Universitat Pompeu i Fabra t’ofereix una formació que va més enllà de les lleis espanyoles o catalanes, ja que et dóna la possibilitat de fer una estada acadèmica en universitats estrangeres mitjançant el programa Erasmus i els convenis bilaterals, així com en altres universitats espanyoles a través del SICUE.

Quins són els requisits per ser beneficiari de l’intercanvi?
El requisit mínim és acreditar el nivell B2 d’anglès. No obstant això, segons el país per al qual es vulgui sol·licitar l’intercanvi, és possible que demanin una nota mitjana mínima, l’acreditació d’un altre idioma diferent a l’anglès, etc.

Com t’adjudiquen les places?
A l’hora de sol·licitar una plaça, es dóna la possibilitat de triar diverses destinacions, per ordre de preferència. La destinació final, però, s’adjudicarà tenint en compte no només els requisits de què parlàvem en el punt anterior, sinó també les notes mitjanes de cadascun dels estudiants (si A té una mitjana de 8,5 i sol·licita marxar, com a primera opció, a Anvers, li donaran la primera opció sempre que no hi hagi cap altre estudiant amb una nota superior que hagi sol·licitat marxar també a Anvers, amb independència del lloc de preferència que li hagin donat. En cas que n’hi hagi, es farà la mateixa anàlisi amb la segona opció de A, i així successivament). És clar, doncs, que la nota mitjana resulta un tret destacable en moltes coses, sobretot si es vol marxar d’intercanvi.

Ajuts
Els ajuts econòmics varien en funció del país de destinació. Com a coneixedora de les beques Erasmus, puc informar-vos que si el país triat forma part de la UE es rep aquest tipus de beca, l’import de la qual depèn del país de destinació i de circumstàncies especials (recursos econòmics i discapacitat reconeguda). A més a més, l’AGAUR concedeix ajuts de mobilitat a aquells estudiants beneficiaris d’una plaça del programa Erasmus o d’un conveni bilateral que tinguin un reconeixement acadèmic determinat i la nota mitjana mínima, que es marca anualment.

És recomanable marxar si vull dedicar la meva trajectòria professional a Espanya?
Personalment, el fet d’haver marxat d’Erasmus a Bèlgica m’ha proporcionat una experiència molt positiva i enriquidora, tant professionalment com personalment. Si bé és cert que no he après gaire sobre el dret belga pel tema de les convalidacions d’assignatures i d’idioma (ja que he anat a la part flamenca del país), he pogut aprofundir en la legislació europea, així com en el dret islàmic. Potser aquests coneixements mai els posaré en pràctica, però són coneixements nous que he adquirit gràcies al programa Erasmus. A més a més, el fet de marxar a estudiar fora és un tret destacable a l’hora de buscar feina una vegada finalitzat el grau. L’Erasmus també m’ha permès conèixer altres ciutats i cultures, així com perfeccionar el meu nivell d’anglès.

També m’ha ajudat a conèixer el significat del terme convivència, després d’haver compartit residència amb altres estudiants; m’ha fet madurar i aprendre a valer-me per mi mateixa, gràcies al fet d’estar en un àmbit completament diferent al que estava acostumada i no estar envoltada dels meus pares o d’altres persones properes; he conegut gent de diferents països, etc.

Marxar d’Erasmus és una experiència inoblidable que no s’hauria de deixar perdre!

Marta Montoro, estudiant del grau en Dret.

Anuncis


Deixa un comentari

Com s’estructuren les classes de Dret?

Les classes de Dret de la UPF s’organitzen de la manera següent:

-En classes teòriques: es fa un mínim de dues hores i un màxim de sis per dia de classe teòrica o magistral. Tal com es pot desprendre del nom, a les classes teòriques el professor o professora ens explica la matèria de l’assignatura i resol qualsevol tipus de dubte que se li plantegi.

-En classes pràctiques: durant la setmana, els estudiants de Dret fem un màxim de tres classes pràctiques o seminaris. La idea dels seminaris és aplicar la teoria a situacions reals. En aquest sentit, preparem casos per a aquestes classes; llegim sentències o, fins i tot, les creem; contraposem opinions, etc. És a dir, fem una sèrie d’activitats pràctiques relacionades amb allò que se’ns ha explicat.

La carrera de Dret és una carrera clarament de lletres i, com a tal, exigeix un estudi exhaustiu de la matèria explicada a classe. No obstant això, com ja és sabut, el món laboral requereix posar en pràctica aquesta teoria. És per això que, tot i que els seminaris comporten dedicació i paciència, és una gran oportunitat tenir la possibilitat de fer classes pràctiques en comptes d’exàmens parcials.

Així doncs, per a la nota final de les assignatures es tindrà en compte allò fet als seminaris, els quals acostumen a determinar un 30% de la nota final (tot i que hi ha excepcions); mentre que l’altra part de la nota es calcularà en funció de l’examen final i de la participació a les classes magistrals.

Marta Montoro, estudiant del grau en Dret.


Deixa un comentari

Ritme pompeu

Una gran part dels estudiants de segon de batxillerat que decideixen escollir la Universitat Pompeu Fabra com la seva futura universitat ho fan bastant-se amb el prestigi que té actualment. Consideren que dins de les universitats públiques és la que consta d’una reputació superior.

El que m’agradaria explicar en aquest apartat, i és una de les coses que hauria volgut saber abans de començar, és el preu que cal pagar a canvi d’aquest prestigi. No vull espantar a ningú ni que sembli un aspecte negatiu de la universitat, però cal parlar del que es comunament anomenat ritme Pompeu. Recordo que des de la primera xarrada introductòria al grau vaig sentir-ne a parlar, però ben bé què és? Per a mi el ritme Pompeu és la combinació d’assistir a les classes plenàries, realitzar tots els seminaris el millor possible i tenir temps per a la teva vida personal. A priori podria semblar impossible, però no és així.

El fet que la Pompeu sigui considerada una de les millors universitats actualment es deu al fet que prepara als seus alumnes per assolir alts nivells de treball, dedicació i esforç. Amb el mètode classes i seminaris, es propicia que els alumnes treballin constantment i que siguin capaços de portar la feina al dia. Això al mateix temps, fa que siguin els alumnes més ben preparats i que estiguin llestos per endinsar-se en el món laboral satisfactòriament. Personalment, considero que aquest alt nivell fa que treguis el millor de tu mateix i puguis veure fins on pots arribar. Al mateix temps t’aporta una gran satisfacció personal.

Tot i això, vull remarcar que hi ha temps per tot. Sent una persona organitzada i sabent gestionar el temps, es pot assolir aquest alt nivell i seguir gaudint de la vida personal i familiar. Tot és qüestió de pràctica i d’acostumar-se. Així mateix, no voldria deixar de subratllar que el ritme ve en gran part marcat per les assignatures però pots adaptar-lo a les teves necessitats. No tots els estudiants treballen igual o volen aconseguir els mateixos resultats, per tant. és viable poder “modelar” el ritme Pompeu a la teva vida i aconseguir igualment resultats satisfactoris.

Per concloure, voldria animar a tots els futurs estudiants de la Pompeu a encarar aquesta nova etapa amb entusiasme, il·lusió, esforç i dedicació. Tot està per fer i tot és possible, però tot està a les teves mans.

Núria Coll Cortina, estudiant del grau en Dret.


Deixa un comentari

I després de Dret, què?

El grau en Dret, en principi, té una durada de quatre anys. Després d’aquest període, però, la gent creu que ja pot exercir com a advocat. Això no és així, ja que abans de poder-ho fer és necessari cursar el famós màster d’advocacia (que té una durada d’un any i mig), per tal d’examinar-se i poder optar al col·legi d’advocats. Per tant, després de superar l’examen és quan accedeixes en aquest col·legi i ja pots exercir com a advocat.

Tot i això, cal tenir en compte que, tot i que tothom assimila el fet d’estar estudiant dret amb acabar sent advocat, hi ha altres sortides. De fet, i donat que vivim envoltats de lleis, el grau en Dret és considerat com un dels que té més sortides professionals. En aquest sentit, la carrera, professionalment parlant, ens aporta moltes especialitats i vessants. Així doncs, la carrera és idònia per poder opositar per a alts càrrecs de la magistratura del país (com oposicions per a jutge o per a notari); també per iniciar una carrera diplomàtica o política.

Per tant, de què podràs treballar? Les principals sortides professionals del graduat en Dret són les d’advocat, registrador, procurador, notari, funcionari (jutge, magistrat, fiscal, lletrat de l’administració de justícia, advocat de l’estat, diplomàtic, funcionari d’organitzacions internacionals, etc.), assessor jurídic, conseller jurídic, i altres.

Queda clar, doncs, que la carrera de dret és una bona opció, d’entre d’altres raons, per la varietat professional que et garanteix en finalitzar-la.

Marta Montoro, estudiant del grau en Dret.


Deixa un comentari

Tria Pompeu!

Decidir i escollir sobre el teu futur no és una cosa gens fàcil. Quan estàs acabant segon de batxillerat tens una barreja de sentiments, que van des del nerviosisme i l’ansietat fins a l’alegria i la motivació, i els quals no et deixen veure amb claredat què és el que realment vols.

Quan pensava en el meu futur només tenia clar que volia continuar estudiant i formant-me per tal de poder accedir al món laboral de la manera més preparada possible. També tenia bastant clar que volia trobar un sector que m’agradés i alhora que em permetés continuar mantenint el nivell de vida que tinc actualment. Finalment, i no per això menys important, sempre havia volgut fer alguna cosa que d’alguna manera o altra tingués un impacte sobre la societat i amb aquesta poder ajudar un gran nombre de persones, ja fos de manera directa o indirecta.

Jo vaig cursar el batxillerat social-econòmic. Triar aquesta branca em va permetre veure les meves qualitats com a estudiant, les quals em van ajudar a decantar-me també per una carrera o una altra. Sabia que era una persona amb una important capacitat de memoritzar, organitzada, m’agradava llegir, reflexionar i odiava profundament les matemàtiques.

Mirant les possibles opcions que hi havia, en un llistat immens de carreres i universitats, vaig fer una primera tria d’aquelles que m’agradaven més i les que creia que s’adequaven més a les meves qualitats com a estudiant. D’entre totes vaig decidir triar el grau en Dret. A l’hora d’escollir la universitat no vaig dubtar. Tothom m’havia parlat de la gran reputació que tenia la Pompeu Fabra, del ben preparats que en sortien els seus alumnes i de les grans oportunitats que podia aportar-me.

Gairebé quatre anys després, puc afirmar que tot i el gran esforç que comporta estudiar en una de les millors universitats, tornaria a escollir la Pompeu per cursar els meus estudis. Quan ets dins, veus que tot allò que es diu és real. Compta amb un professorat excel·lent, un nivell d’exigència elevat que t’ajuda a superar-te dia a dia i aconseguir treure el millor de tu mateix i un conjunt d’instal·lacions actualitzades i molt competents.

Avui en dia, vivim en un món molt competitiu en el qual tothom vol aconseguir els millors llocs de feina i en els quals es demana un nivell de coneixements molt elevat juntament amb certa experiència. Tot això, pot estar a les teves mans si esculls una universitat com la Pompeu Fabra.

Núria Coll Cortina, estudiant del grau en Dret.


Deixa un comentari

¿Qué es el derecho?

Futur estudiant de dret (i també tots aquells que us ho repenseu),

Recordo el primer dia de classe, tot just en entrar, el professor que havia de rebre els “principiants” ens va fer la pregunta “¿Qué es el derecho?” a l’assignatura Filosofia del Dret. En aquell moment vaig pensar que no en tenia ni idea. Em sonava a “alguna cosa relacionada amb les lleis”, que alguns havien decidit escriure i els altres havien de complir. Tampoc era que m’estigués imaginant blanc on era negre, però sí que diferia molt del que realment estava a punt de començar a aprendre.

Crec sincerament que és difícil explicar i fer entendre la resposta en aquesta pregunta a través d’un simple apunt. El que més m’interessa remarcar és que segurament no t’imagines exactament com serà el grau en Dret; però és del tot normal, ja que no has fet dret mai fins ara. Per tant, és clar que pots pensar d’una determinada manera; però tingues en compte que segurament només seran suposicions. Almenys això és el que em va passar a mi.

Vaig començar Dret creient que m’hauria d’agafar aquells llibres tan pesats de la part de ciència jurídica de la biblioteca i estudiar-me’ls fil per randa. De fet, vull ser sincera. No creia que el grau en si tingués cap mena d’atractiu; però m’agradaven les sortides que presentava. Sóc una persona molt creativa i artística, i pensava que em “reprimiria” d’alguna manera el fet d’haver de cenyir-me a una “teoria donada”, immutable, que només hauria de memoritzar.

D’acord, siguem realistes, a Dret s’ha d’estudiar i fer colzes; però no és només memòria el que es requereix. Va molt més enllà. I és precisament això el que ha fet que a dia d’avui estigui contenta d’haver fet aquesta tria. A Dret aprendràs a reflexionar i a pensar com un jurista. A més a més, realment és un grau en què el que estudies toca absolutament tots els aspectes de la vida. És molt gratificant aprendre i entendre coses del dia a dia i saber solucionar problemes que se’t puguin plantejar en qualsevol moment.

En aquest sentit, la UPF es diferencia de la resta d’universitats on s’imparteix el grau. Aquí aprofundiràs molt els temes pràctics i tindràs l’oportunitat de posar-te en situació constantment a través dels diversos seminaris. Aquesta sensació la comparteixo amb altres companys i he pogut contrastar la meva experiència amb estudiants de dret d’altres universitats.

No tinguis por d’escollir un grau com el de Dret. No n’hi ha per tant!

Alba Perez Victorio, estudiant del grau en Dret

 


Deixa un comentari

No dejes llevarte por las impresiones

Querido futuro estudiante de la Universidad Pompeu i Fabra,

Quiero que sepas que no debes fiarte de las primeras impresiones, en tanto que no siempre son ciertas; por lo que te ánimo a entrar con ganas a esta Universidad, a disfrutar, a no preocuparte por las malas pasadas académicas que provoca el hecho de pasar de Bachillerato a un grado; pero, sobre todo, pretendo inculcarte que luchando, todo tiene su recompensa.

Soy yo la que te escribo, ya que en mi primer año de carrera no fui nada brillante (malas notas, estrés, ganas de disfrutar y de no estudiar, etc.), me encontraba en un ambiente completamente distinto al que estaba acostumbrada, por lo que estuve a punto de tirar la toalla en varias ocasiones. Sin embargo, ahora pienso en lo bien que hice en mentalizarme de que la opción no era dejar los estudios, sino que era empezar a luchar.

Ahora, mírame, soy una estudiante de tercero de derecho a la que te escribo a ti, futuro estudiante, para animarte. Debes concienciarte de que la Universidad Pompeu Fabra es una universidad muy exigente, pero, con esfuerzo y dedicación, todo tiene recompensa, y hay tiempo suficiente para absolutamente todo. Así que ya sabes, no te desanimes a la primera, evidentemente, encontrarás muchos cambios de golpe, a través de los cuales tendrás que aprender a madurar para combatirlos; pero, si estamos estudiando en la Universidad Pompeu Fabra es porque tú también puedes hacerlo.

Así que, ánimos y mucha suerte.

Marta Montoro Pérez, estudiant del grau en Dret.